microsoft word notları

> MİCROSOFT WORD PROGRAMINA GİRİŞ

> Microsoft Word kelime işlemci bir programdır. Microsoft Word'de belgeler
> hazırlanabilir, tablolar oluşturulabilir; oluşturmuş olduğumuz dosyaların
> yazıcı aracılığıyla çıktısı alınabilir, Web sayfası hazırlamak için de
> yararlanılabilir.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINI BAŞLATMA
>
> Microsoft Word programını başlatmak için sırayla şu yollar izlenmelidir:
>
> 1. "Başlat" (start) menüsünü açalım,
>
> 2. "Tüm Programlar" alt menüsünü bularak enter veya sağ okla içine girelim,
>
> 3. "M" harfine basarak "Microsoft Office" alt menüsünü (submenu) bulalım
> ("Tüm Programlar" seçeneğinde "M" harfiyle başlayan başka bir seçenek yoksa
> direkt olarak "Microsoft Office" seçeneğine girmiş oluruz.),
>
> 4. Açılan menüden "Microsoft Word" programını bularak "enter" tuşuyla
> içerisine girelim.
>
> Açılan sayfa boş bir Microsoft Word belgesidir. Bu belgenin adı olarak
> "Belge 1" gözükür; fakat yapacağımız işlemleri kaydederken kendimiz
> istediğimiz bir isim de verebiliriz.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINA KISAYOL OLLUŞTURMAK
>
> Microsoft Word programını sık sık kullanıyorsak ulaşımımızı kolaylaştırmak
> için kısayol oluşturmamız gerekmektedir. Bunu yapabilmek için:
>
> 1. "Başlat" (start) menüsünü açalım,
>
> 2. "Tüm Programlar" Seçeneğini bularak "Enter" veya "Sağ ok" ile içine
> girelim,
>
> 3. "Microsoft Office" seçeneğini "M" harfine basarak bulalım (aşağı yukarı
> okları da tercihinize göre kullanabilirsiniz, fakat bu zaman kaybına yol
> açacaktır.),
>
> 4. "Microsoft Word" programını bulalım; fakat içine girmeden "Aplications"
> (uygulama) tuşuna basalım,
>
> 5. "Gönder" seçeneğini aşağı ok veya "Ö" harfine basarak bulalım ve "enter"
> veya "Sağ ok" ile içine girelim,
>
> 6. "M" harfine basarak veya "Aşağı ok" ile "Masaüstü (kısayol Oluştur)"
> seçeneğini bularak "Enter" ile onaylayalım.
>
> "Microsoft Word" Masaüstünde artık siz silene dek duracaktır.
>
> "Microsoft Word" programını "Masaüstüne" gitmeden açmak da mümkün. Bunu
> yapmak için:
>
> 1. Windows+D, Windows+M, CTRL+Escape ve ardından Alt+M veya İnsert+F10
> basarak Jaws'un "Windows List" penceresini açarak "Desktop" seçeneğine
> "Enter" tuşuna basarak da açabilirsiniz.
>
> 2. "Masaüstüne" geldikten sonra "M" harfine basarak "Microsoft" programını
> bulalım,
>
> 3. "Aplications" (uygulama) tuşuna basalım ve "Z" harfine veya
> "Aşağı-yukarı
> oklarla" "Özellikleri" bulalım ve içine "Enter" ile girelim,
>
> 4. "Tab" ile dolaşarak "Kısayol" seçeneğini bulalım,
>
> 5. Buraya "Microsoft Word" programını hangi tuş kombinasyonuyla başlatmak
> istiyorsak o tuşlara aynı anda basalım,
>
> Önemli Uyarı: Windows'un kullanmadığı bir tuş kombinasyonu seçmemiz
> gerekmektedir; Aksi taktirde uyuşmazlıklara yol açacaktır. Alt+ctrl+M
> tuşlarına aynı anda basarak oluşturabilirsiniz.
>
> 6. "Uygula" ve "Tamam" seçeneklerini "Enter" ile onayladıktan sonra artık
> tuş kombinasyonumuzu kullanabiliriz.
>
> (Aynı işlemi jaws için de yaparsak bizim için çok yararlı olacaktır; çünkü
> nerede olursanız olun Jaws açılacaktır. Onun için de Alt+ctrl+J tuşlarını
> kullanabilirsiniz)
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA BAŞLIK ÇUBUĞU
>
> Programı ilk başlattığımızda veya daha önce kaydettiğimiz bir dosyayı
> açtığımızda o dosyanın adı ve programın adı gözükür.
>
> Örneğin; Microsoft Word'ü ilk başlattığımızda başlık çubuğunda "Belge1 -
> Microsoft Word" yazar. Daha önce kaydettiğimiz bir dosyada ise;
> "Kaydedilmiş
> Dosya.doc - Microsoft Word" yazar. Başlık Çubuğunu Jaws'a okutmak için
> insert+t tuş kombinasyonunu kullanabiliriz.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA MENÜ ÇUBUĞU
> "
> Menü Çubuğu" Microsoft Word'ün ikinci satırıdır. Buraya "alt" tuşuna
> basarak
> ulaşabiliriz. Kısayollarıyla birlikte sırayla şunlardır:
>
> Dosya: alt+D
> Düzen: alt+Z
> Görünüm: alt+G
> Ekle: alt+E
> Biçim: alt+B
> Araçlar: alt+A
> Tablo: alt+T
> Pencere: alt+P
> Yardım: alt+Y
>
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA ARAÇ ÇUBUKLARINI KULLANMA
>
> "Araç Çubukları" bir çok işlemin kolaylaşmasını sağlamaktadır. Araç
> Çubuklarını açmak için "Alt" (menü)tuşuna basın ve daha sonra da ctrl+tab
> tuşlarına basın.
>
> Araç Çubuklarında:
>
> Yeni Boş belge: Ekrana yeni ve çalışmaya hazır bir Word belgesi açar.
> Kısayol tuşu ctrl+N
>
> Aç: Belli bir konumdaki dosyayı açmak için diyalok kutusunu açar. Kısayol
> tuşu ctrl+O
>
> Kaydet: Çalışmış olduğunuz belgeyi kaydeder; eğer ki belgeyi ilk defa
> kaydediyorsanız "Farklı Kaydet" diyaloğunu açar. Kısayol tuşu ctrl+s
>
> İzin (kısıtlanmamış Erişim): Dosyanızı şifrelemişseniz herkes ulaşabilir.
>
> Posta Alıcısına: Çalışmış olduğunuz belgeyi belirleyeceğiniz bir e-posta
> adresine gönderir.
>
> Yazdır: Çalışmış olduğunuz belgeyi yazıcı yoluyla çıktısını almanızı
> sağlar.
> Kısayol tuşu ctrl+P
>
> Baskı Ön İzleme: Yazıcıya belgenizi göndermeden önce kâğıt üzerinde nasıl
> gözükeceğini gösterir.
>
> Yazım ve Dil Bilgisi: XXX
>
> Araştır: Belge içerisinde çeşitli bilgileri aramanıza ve o özellik yüklüyse
> çeviri yapmanıza olanak tanır.
>
> Kopyala: Belge içerisindeki seçili metni veya ögeyi panoya kopyalar.
> Kısayol
> tuşu^ctrl+C
>
> Yapıştır: Panoya kopyalanan metin ya da ögeyi belirlenen yere yapıştırır.
> Kısayol tuşu ctrl+v
>
> Geri al : Belgedeki yapmış olduğunu değişiklikleri geri alır ve eski haline
> getirir. Kısayol tuşu ctrl+z
>
> Köprü: Bu işlem daha çok web sayfa hazırlamasında kullanılır.
> Bilgisayarınızdaki veya internetteki bir dosyanın kaynağına (adresine)
> direkt olarak bağlantı oluşturur. Bu tür çalışma yaparken belgemizi "Web
> Sayfası" olarak kaydetmeliyiz. Kısayol tuşu alt+ctrl+K
>
> Tablo ekle: Çalışmış olduğumuz belgeye sütun ve satır ekleyebilmek için bu
> seçeneği kullanabiliriz.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA DURUM ÇUBUĞU
>
> Araç çubukları üzerindeki düğmeler, menüler ve menü komutları hakkında
> açıklamaları ile Word'ün o anda ne yapmakta olduğunu; aktif belgeyle
> ilgili,
> sayfa sayısı (Page x) gibi bilgileri görüntüler. Bu çubuğu Jaws'a
> insert+page down tuş kombinasyonuna basarak okutabiliriz.
>
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA SIKÇA BAŞVURULAN DOSYA UZANTILARI
>
> Dosya uzantıları dosyanın isminden sonra "." (nokta) ile ayrılır. Bir başka
> değişle dosya uzantılarını dosyaların soyadları olarak varsayabiliriz.
> Word'de genellikle "DOC, HTM, DOT, RTF, , TXT" uzantıları kullanılır.
>
> DOC: Microsoft Word'ün varsayılan uzantısıdır ve genelde bu uzantı
> kullanılır. Belgelerin uzantıları genellikle bu şekilde olmak zorundadır.
>
> HTM: Bu uzantı Web sayfası şeklinde hazırlanacak sayfalar için kullanılır.
> Yukarıda bahsettiğimiz "Köprü" bu iş için kullanılır. Eğer ki siz köprü
> eklemiş ve bu dosyayı da "HTM" olarak kaydettiyseniz dosyayı açtığınız
> taktirde internet tarayıcınız açılacaktır ve eklediğiniz köprüler
> gözükecektir. O köprülere enter veya space tuşuyla bastığınızda o köprünün
> adresine gidecektir.
>
> RTF: "Zengin Metin Belgesi" olarak adlandırılan bu tür dosyalar Microsoft
> Word tarafından açılır ve özellikleri Microsoft Word çalışma sayfasından
> oldukça kısıtlıdır.
>
> TXT: "Not Defteri" programında çalışabilmek için Microsoft Word'deki
> dosyalrınızı bu şekilde kaydetmeniz gerekmektedir.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA KAYDET İŞLEMİ
>
> Çalıştığımız belgeyi bilgisayarımızda saklama gereği duyabiliriz. Bunun
> için
> de çalıştığımız belgeleri kaydetmemiz doğru olacaktır. "Kaydet" işlemi için
> bir kaç yol izlenebilir:
>
> 1. Farklı Kaydet: Yeni açmış olduğumuz belgede çalıştık ve kaydetmemiz
> gerekiyor. Bunun için:
>
> A. "Dosya" menüsünü alt+D veya "Alt" (menü) düğmesine basarak "Dosya"
> menüsünü bulalım ve içine girelim,
>
> B. "F" harfine veya aşağı-yukarı oklarla "Farklı Kaydet" seçeneğini bulalım
> ve içine girelim,
>
> C. Bize dosya ismini soracaktır; istediğimiz bir dosya ismini yazalım
> (Varsayılan olarak "Belge 1.doc" adı verilmiştir.
>
> D. Bir kez Tab yaptığımızda bize dosya türünü soracaktır. (varsayılan
> olarak
> "Word Belgesi (.DOC) gözükecektir. Buradan istediğimiz dosya türünü seçerek
> devam edelim,
>
> E. İki defa shift+tab yaparak dosyamızın kaydolacağı konumu belirleriz.
>
> F. Dosyamızın kaydolacağı yeri de belirledikten sonra tablarla "Kaydet"
> seçeneği seçilerek dosyamızı kaydetmiş oluruz.
>
> Not: "Farklı Kaydet" seçeneğini F12 tuşuna basarak da direkt olarak
> açabiliriz.
>
> 2. Kaydet (ctrl+s): Bu tuş kombinasyonu da dosyamızı ilk defa kaydedeceksek
> "Farklı Kaydet" seçeneğini açar; fakat daha önce kaydedilmiş bir dosya
> üzerinde değişiklik yaptığımız taktirde ctrl+s tuşuyla kaydetmeliyiz. Bu
> tuş
> kombinasyonuna bastığımızda program hiç bir uyarı vermeyecektir; fakat
> belge
> kaydolmaya devam edecektir. Elektrik kesintileri ve bilgisayarda
> oluşabilecek olumsuz sebeplerden dolayı belgemizi sık sık kaydedelim ve
> yaptığımız değişiklikleri kaybetmeyelim. Bu seçeneğe "Dosya" menüsünden de
> ulaşabiliriz.
>
> 3. Çıkış: Dosyamızda çeşitli değişiklikler yaptıktan sonra oradan çıkmamız
> gerekir. Alt+F4 ile dosyayı tamamen ctrl+f4 ile de sadece belgeyi
> kaydetmeye
> çalıştığımızda bize program bir uyarı verecektir. "Evet" seçeneğini
> seçersek
> dosyamızı yukarıda anlatıldığı şekliyle kaydetmiş oluruz. "Hayır"
> seçeneğini
> seçtiğimiz taktirde dosyamız kaydedilmeden kapanacaktır. "İptal" seçeneğini
> seçtiğimiz taktirdeyse dosyamızın içeriğine tekrar dönmüş oluruz.
>
> 4. Web Sayfası olarak kaydet: Yukarıda açıkladığımız ".HTM" olarak
> kaydetmek
> için burasını da kullanabiliriz.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA DAHA ÖNCE KAYDETTİĞİMİZ DOSYALARI AÇMAK
>
> Word'de daha önce çalıştığımız ve bilgisayarımıza kaydettiğimiz dosyaları
> açma gereği duyabiliriz. Bunu yapmak için:
>
> 1. Dosya menüsünden "Aç" seçeneğine girilir veya ctrl+O tuş kombinasyonuyla
> da açılabilir.
>
> 2. Açılan iletişim kutusundan dosyanın konumu ve adı belirlendikten sonra
> dosyanın üzerine gelinerek seçilir ve açılır.
>
> MİCROSOFT WORD YARDIMI
>
> F1 tuşuna basarak "Yardım" diyaloğu açılır. Buradan istenilen yardım
> konularına ulaşabilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz bilgiye arama kutusuna
> yazarak gidebilirsiniz.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA METNİ VE ÖGEYİ SEÇME, KOPYALAMA/KESME,
> YAPIŞTIRMA
>
> Metni Seçme: Metni seçitli yollarla seçebiliriz:
>
> 1. Metnin Tamamını Seçme: ctrl+A tuşlarıyla ve "Düzen" menüsünden "Tümünü
> Seç" seçilerek yapılabilir.
>
> ("Düzen" menüsüne ulaşmak için alt+Z tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.)
> SEÇME KOMBİNASYONLARI
>
> shift+sağ ok: İmlecin bulunduğu yerden karakterleri sağa doğru seçer.
>
> sift+sol ok: İmlecin bulunduğu yerden karakterleri sola doğru seçer.
>
> sift+sağ ok: İmlecin bulunduğu yerden itibaren soldan sağa doğru kelime
> kelime seçer.
>
> sift+sol ok: İmlecin bulunduğu yerden itibaren sağdan sola doğru kelime
> kelime seçer.
>
> sift+aşağı ok: İmlecin bulunduğu bir alt satırı seçer.
>
> sift+yukarı ok: İmlecin bulunduğu
>
> sift+home: İmlecin bulunduğu yerden metnin başına kadar olan bölümü seçer.
>
> sift+end: İmlecin bulunduğu yerden metnin sonuna kadar olan bölümü seçer.
>
> sift+page up: İmlecin bulunduğu yerden bir ekran yukarısını seçer.
>
> sift+page down : İmlecin bulunduğu yerden bir ekran aşağıyı seçer.
>
> 2. Metni kopyalamak/kesmek: Bu işlemleri "Düzen" menüsünden de
> yapabilirsiniz.
>
> a. Kopyalamak: Seçili olan metni ya da ogeyi panoya kopyalar. Kısayol tuşu
> ctrl+c
>
> b. Kesmek: Seçili olanmetni yada ögeyi silerek panoya kopyalar. Kopyalama
> işleminden farklı olarak "kopyalama" işlemi metni ya da ögeyi bulunduğu
> yerden silmeden panoya kopyalar; yani metin ya da öge olduğu yerde kalır ve
> panoya aynısı kopyalanmış olur. "Kesme" işlemindeyse seçilen metin ya da
> öge
> bulunduğu yerden silinir fakat panoya kopyalanmış olur.
>
> 3. Yapıştırma: Bu işlemi "Düzen" menüsünden de "Yapıştır" seçeneğinden
> gerçekleştirilebilir. Kısayol tuşu ctrl+V
>
> Seçili olan ve panoya kopyalanmış metin ya da öge istenilen yere
> yapıştırılır.
>
> MİCROSOFT WORD'DE METİNLERİ YAZDIRMAK
>
> "Dosya" menüsünden "Yazdır" seçeneği enterlenerek metin yazıcıya
> gönderilmiş
> olur. Kısayol tuşu ctrl+P
>
> Metinlerinizi yazdırabilmek için bilgisayarınızda veya çalıştığınız ağda
> yazıcıhnın yüklenmiş olması gerekmektedir. Yazıcıya gönderdiğiniz metni
> yazdırmadan önce çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu ayarlar çıktıyı kaç
> adet alacağınız, kâğıt türünü ve özelliğini sçeceğiniz bölüm, önlü
> arkalı çıkmasını sağlayabileceğiniz bölüm, ilk sayfadan ya da son
> sayfadan başlayarak yazdırabileceğiniz bölüm... V.S. Bu ayarlar her
> yazıcıda
> değişiklik gösterebilir. Eğer ki zorluk yaşarsanız; kullanım klavuzu,
> yardım
> dosyası, müşteri hizmetleri gibi iletişimlerden yararlanabilirsiniz.

paylaşmak için tıklayınız.

Sosyal paylaşım sayfalarım

Aşağıdaki linkleri kullanarak, benim ve bu sitenin sosyal medya hısaplarımı ziyaret veya takip edebilirsiniz.
Bu sitenin facebook sayfasına gitmek için tıklayınız.
Şahsi facebook profil sayfama gitmek için tıklayınız.
Twitter sayfama gitmek için tıklayınız.