> MİCROSOFT WORD PROGRAMINA GİRİŞ

> Microsoft Word kelime işlemci bir programdır. Microsoft Word'de belgeler
> hazırlanabilir, tablolar oluşturulabilir; oluşturmuş olduğumuz dosyaların
> yazıcı aracılığıyla çıktısı alınabilir, Web sayfası hazırlamak için de
> yararlanılabilir.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINI BAŞLATMA
>
> Microsoft Word programını başlatmak için sırayla şu yollar izlenmelidir:
>
> 1. "Başlat" (start) menüsünü açalım,
>
> 2. "Tüm Programlar" alt menüsünü bularak enter veya sağ okla içine girelim,
>
> 3. "M" harfine basarak "Microsoft Office" alt menüsünü (submenu) bulalım
> ("Tüm Programlar" seçeneğinde "M" harfiyle başlayan başka bir seçenek yoksa
> direkt olarak "Microsoft Office" seçeneğine girmiş oluruz.),
>
> 4. Açılan menüden "Microsoft Word" programını bularak "enter" tuşuyla
> içerisine girelim.
>
> Açılan sayfa boş bir Microsoft Word belgesidir. Bu belgenin adı olarak
> "Belge 1" gözükür; fakat yapacağımız işlemleri kaydederken kendimiz
> istediğimiz bir isim de verebiliriz.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINA KISAYOL OLLUŞTURMAK
>
> Microsoft Word programını sık sık kullanıyorsak ulaşımımızı kolaylaştırmak
> için kısayol oluşturmamız gerekmektedir. Bunu yapabilmek için:
>
> 1. "Başlat" (start) menüsünü açalım,
>
> 2. "Tüm Programlar" Seçeneğini bularak "Enter" veya "Sağ ok" ile içine
> girelim,
>
> 3. "Microsoft Office" seçeneğini "M" harfine basarak bulalım (aşağı yukarı
> okları da tercihinize göre kullanabilirsiniz, fakat bu zaman kaybına yol
> açacaktır.),
>
> 4. "Microsoft Word" programını bulalım; fakat içine girmeden "Aplications"
> (uygulama) tuşuna basalım,
>
> 5. "Gönder" seçeneğini aşağı ok veya "Ö" harfine basarak bulalım ve "enter"
> veya "Sağ ok" ile içine girelim,
>
> 6. "M" harfine basarak veya "Aşağı ok" ile "Masaüstü (kısayol Oluştur)"
> seçeneğini bularak "Enter" ile onaylayalım.
>
> "Microsoft Word" Masaüstünde artık siz silene dek duracaktır.
>
> "Microsoft Word" programını "Masaüstüne" gitmeden açmak da mümkün. Bunu
> yapmak için:
>
> 1. Windows+D, Windows+M, CTRL+Escape ve ardından Alt+M veya İnsert+F10
> basarak Jaws'un "Windows List" penceresini açarak "Desktop" seçeneğine
> "Enter" tuşuna basarak da açabilirsiniz.
>
> 2. "Masaüstüne" geldikten sonra "M" harfine basarak "Microsoft" programını
> bulalım,
>
> 3. "Aplications" (uygulama) tuşuna basalım ve "Z" harfine veya
> "Aşağı-yukarı
> oklarla" "Özellikleri" bulalım ve içine "Enter" ile girelim,
>
> 4. "Tab" ile dolaşarak "Kısayol" seçeneğini bulalım,
>
> 5. Buraya "Microsoft Word" programını hangi tuş kombinasyonuyla başlatmak
> istiyorsak o tuşlara aynı anda basalım,
>
> Önemli Uyarı: Windows'un kullanmadığı bir tuş kombinasyonu seçmemiz
> gerekmektedir; Aksi taktirde uyuşmazlıklara yol açacaktır. Alt+ctrl+M
> tuşlarına aynı anda basarak oluşturabilirsiniz.
>
> 6. "Uygula" ve "Tamam" seçeneklerini "Enter" ile onayladıktan sonra artık
> tuş kombinasyonumuzu kullanabiliriz.
>
> (Aynı işlemi jaws için de yaparsak bizim için çok yararlı olacaktır; çünkü
> nerede olursanız olun Jaws açılacaktır. Onun için de Alt+ctrl+J tuşlarını
> kullanabilirsiniz)
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA BAŞLIK ÇUBUĞU
>
> Programı ilk başlattığımızda veya daha önce kaydettiğimiz bir dosyayı
> açtığımızda o dosyanın adı ve programın adı gözükür.
>
> Örneğin; Microsoft Word'ü ilk başlattığımızda başlık çubuğunda "Belge1 -
> Microsoft Word" yazar. Daha önce kaydettiğimiz bir dosyada ise;
> "Kaydedilmiş
> Dosya.doc - Microsoft Word" yazar. Başlık Çubuğunu Jaws'a okutmak için
> insert+t tuş kombinasyonunu kullanabiliriz.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA MENÜ ÇUBUĞU
> "
> Menü Çubuğu" Microsoft Word'ün ikinci satırıdır. Buraya "alt" tuşuna
> basarak
> ulaşabiliriz. Kısayollarıyla birlikte sırayla şunlardır:
>
> Dosya: alt+D
> Düzen: alt+Z
> Görünüm: alt+G
> Ekle: alt+E
> Biçim: alt+B
> Araçlar: alt+A
> Tablo: alt+T
> Pencere: alt+P
> Yardım: alt+Y
>
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA ARAÇ ÇUBUKLARINI KULLANMA
>
> "Araç Çubukları" bir çok işlemin kolaylaşmasını sağlamaktadır. Araç
> Çubuklarını açmak için "Alt" (menü)tuşuna basın ve daha sonra da ctrl+tab
> tuşlarına basın.
>
> Araç Çubuklarında:
>
> Yeni Boş belge: Ekrana yeni ve çalışmaya hazır bir Word belgesi açar.
> Kısayol tuşu ctrl+N
>
> Aç: Belli bir konumdaki dosyayı açmak için diyalok kutusunu açar. Kısayol
> tuşu ctrl+O
>
> Kaydet: Çalışmış olduğunuz belgeyi kaydeder; eğer ki belgeyi ilk defa
> kaydediyorsanız "Farklı Kaydet" diyaloğunu açar. Kısayol tuşu ctrl+s
>
> İzin (kısıtlanmamış Erişim): Dosyanızı şifrelemişseniz herkes ulaşabilir.
>
> Posta Alıcısına: Çalışmış olduğunuz belgeyi belirleyeceğiniz bir e-posta
> adresine gönderir.
>
> Yazdır: Çalışmış olduğunuz belgeyi yazıcı yoluyla çıktısını almanızı
> sağlar.
> Kısayol tuşu ctrl+P
>
> Baskı Ön İzleme: Yazıcıya belgenizi göndermeden önce kâğıt üzerinde nasıl
> gözükeceğini gösterir.
>
> Yazım ve Dil Bilgisi: XXX
>
> Araştır: Belge içerisinde çeşitli bilgileri aramanıza ve o özellik yüklüyse
> çeviri yapmanıza olanak tanır.
>
> Kopyala: Belge içerisindeki seçili metni veya ögeyi panoya kopyalar.
> Kısayol
> tuşu^ctrl+C
>
> Yapıştır: Panoya kopyalanan metin ya da ögeyi belirlenen yere yapıştırır.
> Kısayol tuşu ctrl+v
>
> Geri al : Belgedeki yapmış olduğunu değişiklikleri geri alır ve eski haline
> getirir. Kısayol tuşu ctrl+z
>
> Köprü: Bu işlem daha çok web sayfa hazırlamasında kullanılır.
> Bilgisayarınızdaki veya internetteki bir dosyanın kaynağına (adresine)
> direkt olarak bağlantı oluşturur. Bu tür çalışma yaparken belgemizi "Web
> Sayfası" olarak kaydetmeliyiz. Kısayol tuşu alt+ctrl+K
>
> Tablo ekle: Çalışmış olduğumuz belgeye sütun ve satır ekleyebilmek için bu
> seçeneği kullanabiliriz.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA DURUM ÇUBUĞU
>
> Araç çubukları üzerindeki düğmeler, menüler ve menü komutları hakkında
> açıklamaları ile Word'ün o anda ne yapmakta olduğunu; aktif belgeyle
> ilgili,
> sayfa sayısı (Page x) gibi bilgileri görüntüler. Bu çubuğu Jaws'a
> insert+page down tuş kombinasyonuna basarak okutabiliriz.
>
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA SIKÇA BAŞVURULAN DOSYA UZANTILARI
>
> Dosya uzantıları dosyanın isminden sonra "." (nokta) ile ayrılır. Bir başka
> değişle dosya uzantılarını dosyaların soyadları olarak varsayabiliriz.
> Word'de genellikle "DOC, HTM, DOT, RTF, , TXT" uzantıları kullanılır.
>
> DOC: Microsoft Word'ün varsayılan uzantısıdır ve genelde bu uzantı
> kullanılır. Belgelerin uzantıları genellikle bu şekilde olmak zorundadır.
>
> HTM: Bu uzantı Web sayfası şeklinde hazırlanacak sayfalar için kullanılır.
> Yukarıda bahsettiğimiz "Köprü" bu iş için kullanılır. Eğer ki siz köprü
> eklemiş ve bu dosyayı da "HTM" olarak kaydettiyseniz dosyayı açtığınız
> taktirde internet tarayıcınız açılacaktır ve eklediğiniz köprüler
> gözükecektir. O köprülere enter veya space tuşuyla bastığınızda o köprünün
> adresine gidecektir.
>
> RTF: "Zengin Metin Belgesi" olarak adlandırılan bu tür dosyalar Microsoft
> Word tarafından açılır ve özellikleri Microsoft Word çalışma sayfasından
> oldukça kısıtlıdır.
>
> TXT: "Not Defteri" programında çalışabilmek için Microsoft Word'deki
> dosyalrınızı bu şekilde kaydetmeniz gerekmektedir.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA KAYDET İŞLEMİ
>
> Çalıştığımız belgeyi bilgisayarımızda saklama gereği duyabiliriz. Bunun
> için
> de çalıştığımız belgeleri kaydetmemiz doğru olacaktır. "Kaydet" işlemi için
> bir kaç yol izlenebilir:
>
> 1. Farklı Kaydet: Yeni açmış olduğumuz belgede çalıştık ve kaydetmemiz
> gerekiyor. Bunun için:
>
> A. "Dosya" menüsünü alt+D veya "Alt" (menü) düğmesine basarak "Dosya"
> menüsünü bulalım ve içine girelim,
>
> B. "F" harfine veya aşağı-yukarı oklarla "Farklı Kaydet" seçeneğini bulalım
> ve içine girelim,
>
> C. Bize dosya ismini soracaktır; istediğimiz bir dosya ismini yazalım
> (Varsayılan olarak "Belge 1.doc" adı verilmiştir.
>
> D. Bir kez Tab yaptığımızda bize dosya türünü soracaktır. (varsayılan
> olarak
> "Word Belgesi (.DOC) gözükecektir. Buradan istediğimiz dosya türünü seçerek
> devam edelim,
>
> E. İki defa shift+tab yaparak dosyamızın kaydolacağı konumu belirleriz.
>
> F. Dosyamızın kaydolacağı yeri de belirledikten sonra tablarla "Kaydet"
> seçeneği seçilerek dosyamızı kaydetmiş oluruz.
>
> Not: "Farklı Kaydet" seçeneğini F12 tuşuna basarak da direkt olarak
> açabiliriz.
>
> 2. Kaydet (ctrl+s): Bu tuş kombinasyonu da dosyamızı ilk defa kaydedeceksek
> "Farklı Kaydet" seçeneğini açar; fakat daha önce kaydedilmiş bir dosya
> üzerinde değişiklik yaptığımız taktirde ctrl+s tuşuyla kaydetmeliyiz. Bu
> tuş
> kombinasyonuna bastığımızda program hiç bir uyarı vermeyecektir; fakat
> belge
> kaydolmaya devam edecektir. Elektrik kesintileri ve bilgisayarda
> oluşabilecek olumsuz sebeplerden dolayı belgemizi sık sık kaydedelim ve
> yaptığımız değişiklikleri kaybetmeyelim. Bu seçeneğe "Dosya" menüsünden de
> ulaşabiliriz.
>
> 3. Çıkış: Dosyamızda çeşitli değişiklikler yaptıktan sonra oradan çıkmamız
> gerekir. Alt+F4 ile dosyayı tamamen ctrl+f4 ile de sadece belgeyi
> kaydetmeye
> çalıştığımızda bize program bir uyarı verecektir. "Evet" seçeneğini
> seçersek
> dosyamızı yukarıda anlatıldığı şekliyle kaydetmiş oluruz. "Hayır"
> seçeneğini
> seçtiğimiz taktirde dosyamız kaydedilmeden kapanacaktır. "İptal" seçeneğini
> seçtiğimiz taktirdeyse dosyamızın içeriğine tekrar dönmüş oluruz.
>
> 4. Web Sayfası olarak kaydet: Yukarıda açıkladığımız ".HTM" olarak
> kaydetmek
> için burasını da kullanabiliriz.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA DAHA ÖNCE KAYDETTİĞİMİZ DOSYALARI AÇMAK
>
> Word'de daha önce çalıştığımız ve bilgisayarımıza kaydettiğimiz dosyaları
> açma gereği duyabiliriz. Bunu yapmak için:
>
> 1. Dosya menüsünden "Aç" seçeneğine girilir veya ctrl+O tuş kombinasyonuyla
> da açılabilir.
>
> 2. Açılan iletişim kutusundan dosyanın konumu ve adı belirlendikten sonra
> dosyanın üzerine gelinerek seçilir ve açılır.
>
> MİCROSOFT WORD YARDIMI
>
> F1 tuşuna basarak "Yardım" diyaloğu açılır. Buradan istenilen yardım
> konularına ulaşabilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz bilgiye arama kutusuna
> yazarak gidebilirsiniz.
>
> MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA METNİ VE ÖGEYİ SEÇME, KOPYALAMA/KESME,
> YAPIŞTIRMA
>
> Metni Seçme: Metni seçitli yollarla seçebiliriz:
>
> 1. Metnin Tamamını Seçme: ctrl+A tuşlarıyla ve "Düzen" menüsünden "Tümünü
> Seç" seçilerek yapılabilir.
>
> ("Düzen" menüsüne ulaşmak için alt+Z tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.)
> SEÇME KOMBİNASYONLARI
>
> shift+sağ ok: İmlecin bulunduğu yerden karakterleri sağa doğru seçer.
>
> sift+sol ok: İmlecin bulunduğu yerden karakterleri sola doğru seçer.
>
> sift+sağ ok: İmlecin bulunduğu yerden itibaren soldan sağa doğru kelime
> kelime seçer.
>
> sift+sol ok: İmlecin bulunduğu yerden itibaren sağdan sola doğru kelime
> kelime seçer.
>
> sift+aşağı ok: İmlecin bulunduğu bir alt satırı seçer.
>
> sift+yukarı ok: İmlecin bulunduğu
>
> sift+home: İmlecin bulunduğu yerden metnin başına kadar olan bölümü seçer.
>
> sift+end: İmlecin bulunduğu yerden metnin sonuna kadar olan bölümü seçer.
>
> sift+page up: İmlecin bulunduğu yerden bir ekran yukarısını seçer.
>
> sift+page down : İmlecin bulunduğu yerden bir ekran aşağıyı seçer.
>
> 2. Metni kopyalamak/kesmek: Bu işlemleri "Düzen" menüsünden de
> yapabilirsiniz.
>
> a. Kopyalamak: Seçili olan metni ya da ogeyi panoya kopyalar. Kısayol tuşu
> ctrl+c
>
> b. Kesmek: Seçili olanmetni yada ögeyi silerek panoya kopyalar. Kopyalama
> işleminden farklı olarak "kopyalama" işlemi metni ya da ögeyi bulunduğu
> yerden silmeden panoya kopyalar; yani metin ya da öge olduğu yerde kalır ve
> panoya aynısı kopyalanmış olur. "Kesme" işlemindeyse seçilen metin ya da
> öge
> bulunduğu yerden silinir fakat panoya kopyalanmış olur.
>
> 3. Yapıştırma: Bu işlemi "Düzen" menüsünden de "Yapıştır" seçeneğinden
> gerçekleştirilebilir. Kısayol tuşu ctrl+V
>
> Seçili olan ve panoya kopyalanmış metin ya da öge istenilen yere
> yapıştırılır.
>
> MİCROSOFT WORD'DE METİNLERİ YAZDIRMAK
>
> "Dosya" menüsünden "Yazdır" seçeneği enterlenerek metin yazıcıya
> gönderilmiş
> olur. Kısayol tuşu ctrl+P
>
> Metinlerinizi yazdırabilmek için bilgisayarınızda veya çalıştığınız ağda
> yazıcıhnın yüklenmiş olması gerekmektedir. Yazıcıya gönderdiğiniz metni
> yazdırmadan önce çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu ayarlar çıktıyı kaç
> adet alacağınız, kâğıt türünü ve özelliğini sçeceğiniz bölüm, önlü
> arkalı çıkmasını sağlayabileceğiniz bölüm, ilk sayfadan ya da son
> sayfadan başlayarak yazdırabileceğiniz bölüm... V.S. Bu ayarlar her
> yazıcıda
> değişiklik gösterebilir. Eğer ki zorluk yaşarsanız; kullanım klavuzu,
> yardım
> dosyası, müşteri hizmetleri gibi iletişimlerden yararlanabilirsiniz.

Yorum ekle